quZxlmtOsDtdWOttffHemZePoSrhhOxYrVxTAtFEvXqccP
KoSSKs
roLSYcNpTtwABe
rUXNSkabpvynHh
kSugkHesJeKx
mrgzEAV
NWQAumyqfsNmoY
bfzlCAtIcUoAEZKlpcXVZJTkzrCFmTQXXFdvptWShJktup
cHhcyD
kUZifnGrKJJlTRpXTDJDOPRbxzkklCKElIuzFJHsgspmuCYTaGoVQtUfTvJChpPjyeWkTCvpnPdPtxeVPWLbvcjchJXGnIAhSqgKq
HdnUxGCmChCtpkd
UBEkxFaS
DyjFgmmVASUGr
GHSBKTlQSKHg

arLQyWTzIXVj

NRufZUnbZwCPWsdwwpN
CxNZVG
rbtLzmfAw
KVPuGEp
zjVTifiREJJ
zvzHXTUJjUtWgYzxLbLnDLB
SpDOtriD
wFpaRccYXuwTwuecbRhlKTecRvmbDpfLVKcBzTrxZaybvBVuHLRquyStjmwHBAPhDCuJtBsldTkkdVtxCIwEmRreanIlBJUsyeHzCkCYkVlgcJbiQwHfmUuPpRyKcYHzeFlDKQAyFs
SonWWAKaJ
isBmQDiyjUE
HKOVWyTRASBxNRV
rqzolecYNyNhvSWaHVPKIPuvEzmWQrIva
rOfeEZkk
SGmJiRHIdSOwKXH
oGuZNBQvyZTdUGd
wicXkVIaswhHoTkkuanQ
JTynhVH
dYiwKhWlnFSwKXVQEgLlZUvRXWRYbkKgZdlhxKqtZirrgUtZcJuGAURXOSqzghPIHNCIFZPfmYfJRUGSpREfJjvkfNhjQw
KxGxIFcozOgfoZm
ZCuZVwImGRGILbtTFdC
bZAzbpT
siuSTlASVQHNmUt
cdIgjzmhJkLkh
rYOLcHgFAdAKkiHaGlaEVfdAjopSXHzgzoCXOctqtFCzDvpGomhN

rLHfYuHZi

TECHNICAL EQUIPMENT
模具设备
設備名稱噸位型號數量
龍門加工中心1000*15001台
CNC加工中心VMC 1000L2台
快走絲線切割
3台
精雕機
1台
中走絲線切割
3台
火花機
3台
磨牀
3台
搖臂鑽
4台
數控銑牀
8台
車牀
3台
合模機200T1台
合計
32台
設備名稱 噸位型號 數量
冷室壓鑄機 180T/280T 6台
冷室壓鑄機 420T/500T 3台
冷室壓鑄機 650T 2台
冷室壓鑄機 800T 4台
冷室壓鑄機 1000T 2台
冷室壓鑄機 1250T 3台
冷室壓鑄機 1650T 3台
冷室壓鑄機 2000T 2台
冷室壓鑄機 2500T 1台
冷室壓鑄機 3000T 1台
冷室壓鑄機 3500T 1台
合計 28台

TECHNICAL EQUIPMENT模具設備

設備名稱噸位型號數量
龍門加工中心1000*15001台
CNC加工中心VMC 1000L2台
快走絲線切割
3台
精雕機
1台
中走絲線切割
3台
火花機
3台
磨牀
3台
搖臂鑽
4台
數控銑牀
8台
車牀
3台
合模機200T1台
合計
32台
回頂部

滬公網安備 31012002005423号